Skip to content

Garantinės sąlygos

1. LED produkcijai suteikiama 24 mėn. garantija.
2. Garantinis laikas gali būti kitoks, jeigu parašytas prie prekės informacijos.
3. Garantija pradedama skaičiuoti nuo prekės gavimo datos.

Pateikiant prekę garantiniam remontui, būtina turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą
Garantija prekei netaikoma:
• jei prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį ar buvo pažeistos naudojimo ir įrengimo sąlygos;
• esant mechaniniams pažeidimams, kurie atsirado po to, kai prekė buvo perduota pirkėjui;
• nukainuotoms (išparduodamoms) prekėms (pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 15 punktą).