Skip to content

Garantinės sąlygos

  1. LED produkcijai suteikiama 24 mėn. garantija.
  2. 2. Garantinis laikas gali būti kitoks, jeigu parašytas prie prekės informacijos.
  3. 3. Garantija pradedama skaičiuoti nuo prekės gavimo datos.

Pateikiant prekę garantiniam remontui, būtina turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo kvitą ar sąskaitą-faktūrą
Garantija prekei netaikoma:
• jei prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį ar buvo pažeistos naudojimo ir įrengimo sąlygos;
• esant mechaniniams pažeidimams, kurie atsirado po to, kai prekė buvo perduota pirkėjui;
• Nukainuotos prekės. Jei pirkėjas yra perspėtas apie prekės trūkumus, dėl kurių prekės kaina sumažinta arba prekės trūkumai tokie akivaizdūs, kad pirkėjas turi juos pastebėti be specialaus tyrimo, dėl tokių prekių kokybės pretenzijų pirkėjas negali reikšti.